Herman Wildenvey
(f. Herman Portaas) (1885-1959)

Livsverk og karriere
Herman Wildenvey var en norsk dikter og forfatter med en betydelig bibliografi, inneholdende ikke mindre enn over 40 egne verker, samt en rekke gjendiktninger av blant annet Shakespeare, Hemingway og hans store forbilde Goethe.

Wildenveys forfatterskap bestod av diktsamlinger, novellesamlinger, romaner, erindringsbøker og dramatiske arbeider på vers.

Wildenveys aktive karriere strakk seg over en periode på over femti år. Hans første utgivelse kom i 1902 da han var bare 16 år gammel og bestod av en diktsamling han senere skulle omtale som ”en ungdomssynd og en trykkfeil”. Den neste utgivelsen, ”Nyinger”, regnes som hans store gjennombrudd som forfatter, og kom i 1907. Boken ble raskt populær på grunn av sitt friske og dristige innhold. Første opplag ble utsolgt på to uker. ”Nyinger” mottok sågar lovprisende beskrivelser i en anmeldelse av forfatterkollega Nils Kjær i Verdens Gang. Wildenvey skulle heretter selge så godt at han kunne leve av pengene han tjente som forfatter. Wildenveys siste utgivelse var boken ”Soluret” som kom i 1957, to år før han døde.

I 1954 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs orden, en sjelden utmerkelse til en som har viet sitt liv til å skrive dikt.

Bakgrunn, oppvekst og livsløp

Herman Wildenvey ble født i Mjøndalen i Nedre Eiker kommune i 1885 av en ugift tjenestepike, Hanna Kristiane Thoresdotter, og flyttet tre år gammel til sin far, Lauritz Portaas, som i mellomtiden hadde overtatt nabogården, og også giftet seg med moren Hannas yngre søster. Wildenvey viste tidlig evner, men fullførte aldri et påbegynt artiumskurs i Kristiania høsten 1903; ”Jeg var et skolelys som jeg selv og mine skolekamerater skiftet på å blåse ut. Et nesten alltid slukket skolelys”.

Wildenvey ble skånet fra videre skolearbeid da en onkel i Amerika inviterte ham over på besøk. En billett lå vedlagt brevet. Imidlertid skulle båtreisen by på livstruende dramatikk, da skipet sank som et søkke utenfor Skottland. Wildenvey var én av 146 som ble reddet etter tre døgn i en lekk livbåt. 629 mennesker omkom. Wildenvey kom seg siden over til Amerika med en annen båt, og ble der i nærmere tre år.

Etterhvert havnet Wildenvey i hovedstaden, der han var en sosial og populær person i kunstnermiljøet. Der traff han Gisken, som ble hans kone,. Paret flyttet etter en stund til København og bodde der i en tiårsperiode. Senere flyttet de tilbake til Norge. De slo seg omsider ned i Stavern, og bodde der resten av sine liv. Wildenvey døde i 1959, 74 år gammel.